FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Életkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életéből

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE

2021-03-19 16:33:43

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat ide kattintva olvasható. A határozat értelmében tehát a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.  

 

A 2018. augusztus 31. után született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1))

 

 

A felhívás alapján Óvodánk 2021. április 20 – 22. között fogadja a szülők óvodai felvétel iránti kérelmét.

 

Az óvodai felvétel iránti kérelmet elektronikus úton ( komlosine.beata@zakupszky.hu ), vagy különösen indokolt esteben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé. Az óvodai felvétel iránti kérelem elérhető ITT.

 

 

Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig (2021. április 20-ig) nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani, melyek a következők:

 

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 15.

 

Amennyiben a beiratkozás rendjét érintően a járványhelyzetre való tekintettel eltérő központi intézkedés születik, arról természetesen külön tájékoztatást adunk.

 

                                                                           

Mindenkit szeretettel várunk!

                                                                         Komlósiné Böszörményi Beáta - Óvodavezető

 

További tartalmak

 
 
FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.
Telefonszám: +36 37 376 437
Google belépés