FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Életkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életéből

INTÉZMÉNYI ÜGYELET 2021 MÁRCIUS

2021-03-08 07:19:26

Tisztelt Szülők!

 

Alulírott Lászlóné Hajnal Márta Csilla, a Felső - mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda igazgatója ezúton értesítem Önöket, hogy a mai napon megjelent 111/2021.(III.6) Kormányrendelet alapján az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) korábbi rendelet intézkedése szerint elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban  bevezetett tantermen kívüli  digitális munkarend időtartama alatt a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

 

A szülő az ügyeletre vonatkozó kérelmét írásban kérheti, vagy elektronikus úton is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

 

„2.§ A Kormány – tudva, hogy a  szülők számára a  koronavírus- világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a  járvány az  oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az  1.§ (1)  bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.”

 

Fenti Kormányrendelet alapján kérem a szülőket, gyermekeik és saját egészségük védelme érdekében, hogy az ügyeletre vonatkozó igényüket megfontoltan hozzák meg. Az írásbeli kérelemben indoklás szerepeljen arról, hogy milyen okok alapján kérik azt. (pl. munkavégzése a védekezésben való részvétel miatt nem teszi lehetővé gyermekének napközbeni felügyeletét, vagy munkavégzése otthonról nem megoldható.) A Kormányrendeletben jól látható a jogalkotónak az a szándéka, hogy a szigorító intézkedések foganatosítása mellett az óvodás és iskoláskorú gyermekek biztonságos elhelyezéséről is gondoskodjon.

 

Kérem, hogy az indoklással ellátott írásbeli kérelmeket 2021.03.07-én 17:00 óráig benyújtani szíveskedjenek, hogy további intézményi teendőinket hétfőig megszervezhessük.

Óvodai és iskolai ügyelet iránti kérelmüket ha e-mailben nyújtják be , a martahajnal@gmail.com címre szíveskedjenek elküldeni.

 

Üdvözlettel:

Lászlóné Hajnal Márta Csilla

igazgató sk.

 

Mátraszentimre, 2021.03.06

 

További tartalmak

 
 
FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.
Telefonszám: +36 37 376 437
Google belépés