FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Életkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életéből

ISKOLÁNK COVID 19 INTÉZKEDÉSI TERVE

2020-09-24 09:38:25

Tisztelt Szülők!


A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola alábbi intézkedési tervét az EMMI által – 2020.08.17. napján - kiadott dokumentum tartalma alapján készítettük el tanítványaink és dolgozóink koronavírus elleni védekezése és a hatékony munka végzése érdekében.

 1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ( továbbiakban NNK ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 2. Gyanús tünetek megjelenése esetén a tanulót a település rendelőjében kijelölt betegszobában különítjük el és haladéktalanul értesítjük a szülőket. Ezzel egyidőben kérjük a gyermekorvos további intézkedését.
 3. Annak a tanulónak az esetleges hiányzását, aki orvosi igazolással rendelkezik, hogy vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett tanuló, igazoltnak kell tekinteni.
  A tanuló minden megbetegedés esetében kizárólag csak orvosi igazolással térhet vissza.
 4. Az iskola működésében kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató dolgozó vehet részt.
 5. A tanulóknak kezet kell mosni vagy fertőtleníteni az intézménybe lépéskor, étkezések előtt és után. Használni kell az iskola bejáratainál, ebédlőben, tornateremben kihelyezett fertőtlenítőket.
 6. A tanulók reggel 07:50-ig kötelesek megjelenni az iskolában, a szülő a bejárati ajtóig kíséri a gyermekét. Azok a tanulók, akik a falugondnoki szolgálat járataival érkeznek az iskolába, a buszon kötelesek maszkot használni, az utazás során fegyelmezetten viselkedni.
 7. Kérjük a szülőket, hogy az iskolaépület területére csak indokolt esetben lépjenek be, pl. étkezés befizetése alkalmával, és azt előre telefonon egyeztessék az iskolatitkárral vagy az osztályfőnökkel.
 8. A tanítási nap 16:00 órakor ér véget. Kérjük a szülőket, hogy erre az időpontra érkezzenek. Ne csoportosuljanak az iskola előtt a gyermekre várakozás során és tartsák be a kellő távolságot.
  Korábbi időpontban 15:30-kor érkező szülők a napközis terem bejáratánál jelzik érkezésüket, s kint az épület előtt, a biztonsági előírásoknak megfelelően várják meg az iskolából távozó gyermeküket.
 9. A 8. pontban leírtaktól eltérő időpontok esetén – az osztályfőnökökkel egyeztetve – lehet a gyermek ügyeit intézni az iskolában, vagy elvinni a tanulót.
 10. Az étkezést minden hónapban a kijelölt időpontokban lehet befizetni. Célszerű zárt borítékban a szokásoknak megfelelően beküldeni a kérdéses összeget az iskolatitkárnak. Személyes befizetés az iskola titkárságán a kijelölt befizetési munkanapokon 08:00-12:00 között lehetséges.
 11. A tanulói csoportosulások elkerülése érdekében – jó idő esetén – az alsó tagozatos tanulók az óraközi szünetekben a tornaszobában, a felső tagozatos tanulók az iskolaudvaron tartózkodhatnak.  Rossz idő esetén a rendszeresen szellőztetett saját osztálytermekben marad minden tanuló.
 12. A tanulói csoportosulást a mosdókban is el kell kerülni, Az első osztályos tanulóink az óra végi csengetést megelőzően használják azokat, a többi alsós tanuló csengetés után. A felső tagozatos tanulók az alsó szinten lévő mosdókat használhatják.
 1. A tanulói csoportosulások elkerülése érdekében az ebédeltetést az ügyeleti rendben foglaltak szerint két időpontban határozzuk meg. A biztonságos megvalósításáért a kijelölt ügyeletes ebédeltetést végző pedagógus felel.
 2. Iskolánkban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell végezni. A tantermek napközbeni fertőtlenítésében - a technikai dolgozó mellett - az osztályfőnökök is segítenek.
 3. Az osztályszintű kommunikáció formájáról az osztályfőnök a szülőkkel történő egyeztetést követően dönt. Internetes zárt csoportokban történik a kommunikáció. A személyes megjelenéssel járó értekezést indokolt esetben csak a járványügyi előírások betartása mellett szervezzék meg.
 4. Tanév elején kértük, hogy minden tanuló rendelkezzen 2 db maszkkal és tisztasági eszközökkel. A tanulók tisztasági eszközeinek folyamatos pótlásáról a szülőknek kell gondoskodniuk!
  A maszk használata az iskolában egyelőre nem kötelező. A papír zsebkendőt használata után ki kell dobni a kukába.
 5. Kirándulások színhelyéül belföldi úticélokat kell választani, de az is csak a járványügyi helyzet felülvizsgálatával, a biztonsági előírások betartásával szervezhető meg.
 6. Külföldről haza érkező alkalmazott, vagy tanuló a karantén idejének letöltése után orvosi igazolással érkezhet újra az iskolába és kezdheti el munkáját vagy tanulmányait
 7. Fel kell készülni arra, hogy amennyiben az EMMI és NNK az iskolában digitális oktatási rendet állapít meg, a szülők készen álljanak erre az eshetőségre is.
  Legyen a tanulóknak mobil-, vagy internet elérhetősége otthon. Lehetőség szerint asztali számítógép vagy laptop, tablet, vagy okos telefon. Amennyiben szükséges, az intézmény kölcsönöz a távoktatáshoz a tanulónak iskolai leltárban lévő laptopot, melyért a szülőnek kell felelősséget vállalnia.
 8. 2020. 10.01-től intézményünk valamennyi alkalmazottja és tanulója csak hőmérsékletmérés után léphet be az intézménybe és végezheti el feladatait. A mérés közvetlenül az iskolába érkezés után, az ügyeletes nevelő segítségével a folyosói bejáratoknál történik.

Betegség ( láz ) esetén a szülőt haladéktalanul értesítjük , s a gyermeket elkülönítjük , ( orvosi rendelő külön erre biztosított helyiségében, lásd 2. pont ) felnőtt felügyelet biztosítunk a szülő megérkezéséig.

Kérjük a fenti intézkedési tervünk szíves tudomásulvételét és betartását!Mátraszentimre, 2020.09.01.

 

                                                                       Lászlóné Hajnal Márta Csilla

                                                                                       intézményvezető

 

 

További tartalmak

 
 
FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.
Telefonszám: +36 37 376 437
Google belépés