FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Életkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életéből

INSTANT HÁZIREND

2021-08-27 22:43:43

A házirend elérhető a honlapunkon is, de ritkán van időnk teljes egészében elolvasni ezt a terjedelmes dokumentumot. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy főbb pontjaival tisztában legyen mindenki, hiszen ezek a szabályok adják meg a közös munka keretét. Ezért döntöttünk úgy, hogy elkészítjük rövidített változatát, amit mindenki számára elérhetővé teszünk, nem csak a honlapon. Reméljük, hogy ezzel is csökkenthetjük az esetleges félreértéseket és az ezekből fakadó konfliktusokat.

 

A rövidített változat tehát a következő:

 

 

A Felső-mátrai Zakupszky László Általános Iskola házirendjének rövid kivonata

 

A hatékony és zökkenőmentes közös tanulás mindannyiunk érdeke, ezért kell pontos és egyértelmű szabályokat alkotnunk, és azokat betartanunk. E szabályokból válogattunk egy rövid összeállítást.

 

Egyetlen tanítási napon se feledjük

 • a felszerelést hiánytalanul hozni az iskolába,
 • mások egészségét, testi, lelki épségét, emberi méltóságát óvni,
 • az iskola ideje alatt viselkedésünkkel, öltözködésünkkel igazodni az alapvető közösségi normákhoz (nem teszünk, viselünk olyat, amivel másoknak rossz érzést okozunk),
 • a közösségi-, és a magántulajdont védeni,
 • a berendezéseket rendeltetésszerűen használni (az okozott károkat a törvényben meghatározott keretek között meg kell téríteni),
 • az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni,
 • a váltócipőt használni
 • az energiával takarékoskodni.

 

Arra is figyelnie kell minden diáknak, hogy

 • a mobiltelefont és bármilyen okoseszközt (továbbá semmilyen egyéb személyes értéktárgyat) az iskolába és az iskola által szervezett eseményekre nem lehet hozni, használatuk az iskolabuszokon sem engedélyezett;
 • a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon kizárólag a tanár által előzetesen engedélyezett, tanuláshoz szükséges eszközöket lehet használni.

 

Az iskola működésével kapcsolatos további információk

 • Az iskola épülete hétfőtől péntekig reggel 7.30 órától 16.00 óráig van nyitva.
 • Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.50 óra között kell megérkezniük.
 • Az iskolai kötelező foglalkozásokról való távolmaradást igazolni kell. Az aláírással hitelesített igazolást írásban, papíron (ellenőrző) vagy emailben kell leadni.
 • A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak.
 • A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.
 • Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
 • A tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. Szülői igény esetén – ha a tanuló a délutáni tanulási idő alatt nem tartózkodik a napköziben – csak ebédet, tízórait (menzát, uzsonna nélkül) biztosít az intézmény. Amennyiben a diák előreláthatólag hiányzik az iskolából, a szülőnek jeleznie kell azt egy munkanappal korábban a konyha munkatársai felé. Abban az esetben is, ha a diák térítésmentesen veszi igénybe az étkezési szolgáltatást! Ha a szülő nem jelzi időben a konyha felé az előre látható hiányzást, akkor a térítésmentesen étkező diákoknak is ki kell fizetnie a kieső napok étkezési díját. Az étkezési térítési díjakat az iskolatitkárnál kell befizetni.

 

 

További tartalmak

 
 
FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.
Telefonszám: +36 37 376 437
Google belépés