FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Életkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életéből

NEMZETISÉGEKÉRT DÍJJAL TÜNTETTÉK KI INTÉZMÉNYÜNK FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKÉT

2023-02-13 14:22:26

Jutka nénit kitüntetik

A kép forrása: Ľudové noviny

 

2022. december 16-a nagy örömöt és büszkeséget hozott intézményünk életébe. Kaszaláné Szabad Judit, iskolánk fenntartója, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nemzetiségekért Díjat vehetett át Soltész Miklóstól, a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi és Nemzeti Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság államtitkárától.

 

Jutka néni átveszi a kitűntetést

A kép forrása: Ľudové noviny

 

A település és iskolánk közössége által szeretett és tisztelt Jutka néni munkáját évtizedek óta lankadatlan energiával és hihetetlen precizitással végzi, mindnyájunk számára példamutató, közösségért végzett tevékenysége minden kétséget kizáróan rászolgált erre a magas elismerésre.

 

Jutka néni a kitüntetéssel

A kép forrása: Ľudové noviny

 

De tekintsünk vissza erre a gazdag életútra, a Jutka néni nevéhez kötődő települési, iskolai tevékenységekre, programokra, melyekkel kiérdemelte ezt a rangos kitüntetést.

 

Jutka néni Mátraszentimrén született. A helyi általános iskola elvégzése után a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium angol tagozatán szerzett középiskolai érettségit, majd a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szlovák nyelvtanári, a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítói végzettséget szerzett.

 

1973. szeptember 1-től kezdte meg pedagógusi munkáját a Mátraszentimrei Általános Iskolában, majd a Gyöngyös-Mátrafüredi 7. számú Általános Iskolában tanította tovább a szlovák nyelvet a településről lekerült gyermekek számára.

 

1977-től településünkön több megbízatása, munkája volt, tevékenykedett klubkönyvtár-vezetőként, pedagógusként, intézményvezetőként.

 

2013 júniusában ment nyugdíjba, de nyugdíjas pedagógusként még éveken keresztül tanította a szlovák nyelvet az intézmény 7-8. osztályában.

 

Egykori diákjai nagy szeretettel gondolnak rá. Nemzedékeket tanított meg írni, olvasni, s tőle tanulhatták meg őseik nyelvét a mai gyermekek is.

 

Szlovák nyelvtanárként fontosnak tartotta, hogy az irodalmi nyelv elsajátítása mellett tanítványai megőrizzék azt a helyi sajátos szókincset, mely a felső-mátrai településekre jellemző.

 

Pedagógusként, intézményvezetőként nagy gondot fordított a szlovák nyelv és kultúra, a helyi népszokások ápolására. Gyermekeket készített fel országos szlovák szavaló- és népdaléneklő versenyekre. Szlovákiai kirándulásokat, táborokat, erdei iskolákat szervezett, ahol a gyermekek megismerkedhettek Szlovákia földrajzával, nevezetességeivel, kultúrájával. Arra törekedett, hogy a gyermekek személyes kapcsolatokat, s életre szóló kötődéseket alakítsanak ki.

 

Fontosnak tartotta azt is, hogy tanítványai megismerjék a többi magyarországi településen élő szlovákok életét is, ezért több alkalommal szervezett tábort, kirándulást szlovákok lakta településekre: Szarvasra, Tótkomlósra, Sátoraljaújhelyre, s a nógrádi falvakba.

 

Már fiatal pedagógusként fontosnak tartotta, hogy aktív részese legyen települése közéletének. Szervezte, irányította az ifjúsági klubot, ahol a helyi fiatalok számára nyújtott tartalmas, élmény-dús programokat.

 

Felvállalta a helyi Asszonykórus vezetését. Kórusvezetőként fontosnak tartotta a helyi népdalkincs megőrzését, továbbadását.

 

A helyi szlovák önkormányzatnak létrejötte óta tagja. 2006-tól elnökként irányítja az önkormányzatot.

 

Tevékenységének köszönhetően megerősödött a településen élő szlovák hagyományok iránti elkötelezettség, jelentősen nőtt azok száma, akik a szlovák nemzetiséghez tartozónak vallották magukat.

 

Kezdeményezője, aktív részese volt a helyi Tájház megnyitásának, majd elnöksége alatt a Tájház átkerült a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába. Azóta is gondos gazdaként működtetik, fejlesztik, bővítik a helyi őslakosok életét bemutató kiállítást.

 

Sikerült megvalósítania, hogy a települési önkormányzat és egyéb helyi szervezetek által rendezett programokon a szlovák népi hagyományokat, a helyi kultúrkincset és gasztronómiát megismertessék, megszerettessék a település-együttesre látogató vendégekkel. (pl: Pünkösdi bornapok, Gasztronómiai napok, Falunapok)

 

2012-ben – az iskolák fenntartásának állami kézbe kerülésével – kétségessé vált iskolánk további önálló működése. Az alacsony gyermeklétszám miatt valamelyik gyöngyösi iskola tagintézményeként folytatódhatott volna tovább az oktatás. Ez – egyéb hátrányok mellett - magával hozta volna a szlovák nyelv oktatásának, a szlovák hagyományok ápolásának megszűnését is.

 

Látva az iskola megszűnésének veszélyét, a helyi szlovák önkormányzat elnökeként felvállalta az általános iskola és óvoda fenntartásának feladatait. Ennek eredményeként az intézmény az alacsony gyermeklétszám ellenére 8 évfolyamos iskolaként működhet tovább, s folytatódhat a több mint 60 éves szlovák nemzetiségi nyelvoktatás.

 

Az utóbbi években több sikeres pályázatnak, támogatásnak köszönhetően sikerült a közösség vagyonát tovább gazdagítania. Megújult az iskola, óvoda épülete, ezközkészlete, két épület megvásárlásával biztosíthatnak majd közösségi teret a helyi szlovákság számára.

 

Jutka néni a mai napig töretlen lelkesedéssel, felelősségtudattal látja el megbízatását, melyet közösségünk tagjai hálásan köszönnek neki.

 

További életében kívánunk neki jó egészséget, sok örömet, fiatalos energiát!

 

Jakab Krisztina

(Kriszta néni)

 

A kitüntetésről szlovákul olvashatunk a Ľudové Noviny portálján.

Az eseményről tudósított a Domovina is adásában (Időpontja: 2023.01.23.)

A szép elismerés kapcsán interjú is készült Jutka nénivel a Kékes Online portálján.

 

 

További tartalmak

 
 
FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.
Telefonszám: +36 37 376 437
Google belépés