FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Életkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életébőlÉletkép a Zakupszky László Általános Iskola életéből

ÁLLAMTITKÁRI LÁTOGATÁS ISKOLÁNKBAN

2020-03-13 18:13:58

Településünket rendkívüli megtiszteltetés érte, amikor Soltész Miklós a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára nálunk tartotta meg sajtótájékoztatóját a Magyarországi Szlovákok részére 2020-ban nyújtandó fejlesztési támogatásokról. Az eseményre március 12-én került sor a helyi általános iskola nagytermében. A tájékoztatón jelen voltak a Miniszterelnökség, az Országos Szlovák Önkormányzat vezetői, parlamenti szószólója és a támogatásban részesülők képviselői.

 

 

A sajtótájékoztató iránt nagy érdeklődést mutatott mind az országos, mind a helyi média. A délelőtt 9 órakor kezdődött programon Kaszaláné Szabad Judit a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket és megköszönte Államtitkár Úrnak az eddig kapott támogatásokat.

 

 

Ezt követően Soltész Miklós Államtitkár Úr ismertette, hogy a szlovák nemzetiségek esetében az országos önkormányzat 5, települési önkormányzat pedig 2 oktatási intézményt tart fenn. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy nagyobb támogatást biztosítsanak ennek a néhány önkormányzatnak. Ebben az esetben jelentősebb összegű fejlesztésekről van szó. A legeredményesebbnek a helyi nemzetiségi önkormányzat tarthatja magát, mivel számukra 57 millió forintot biztosítanak egy Közösségi ház megvásárlására és 20 millió forintot a Mátraszentimrei Katolikus Templom felújítására. Ezért is választották helyszínül Mátraszentimre települést. Ezt követően tájékoztatást adott még a többi intézménynek megítélt támogatásokról. Jelentősebb fejlesztést végezhet még a budapesti és a sátoraljaújhelyi szlovák iskola, a békéscsabai és a tótkomlósi kéttannyelvű oktatási intézmény. Az államtitkári tájékoztató után Hollerné Racskó Erzsébet mondott köszönetet a szlovák nemzetiség nevében. Büszke arra, hogy az elmúlt öt évben – amióta ő az OSZÖ elnöke, sikerült nagyobb odafigyelést biztosítani a kistelepülésen működő általános iskoláknak, fejleszteni a tárgyi feltételeket és az évek óta húzódó felújításokat elkezdeni az általuk fenntartott intézményekben.

 

 

Őt követte hozzászólásában Paulik Antal a Magyarországi Szlovákok Parlamenti Szószólója. Szószóló Úr kiemelte a Miniszterelnökséggel való pozitív kapcsolatot, ami sok lehetőséget nyújt a hazai nemzetiségeknek. Szólt a tavaly bevezetett ösztöndíjakról, amit a nemzetiségi pedagógusoknak készülő hallgatók kapnak nemcsak a tanulás idejére, hanem még annak befejezése után 5 évig. Szintén nagy sikernek tartja a nemzetiségi pótlékok 15 %-ról 50 %-ra történő emelését.

 

 

A sajtótájékoztató végén Előházi Péter mondott köszönetet a település nevében, majd meghívta Államtitkár Urat egy rendkívüli testnevelés órára, amit a Mátraszentistváni Síparkban tartottak. A többi résztvevő ez alatt az idő alatt megtekintette a helyi templomot, ahol Dobák Gábor plébániai kormányzó ismertette felújítási terveit. Ezt követően megnézték a Közösségi háznak kiszemelt épületet, ahol az elnök asszony mondta el elképzeléseit. Végül a Mátraszentimrei Szlovák Tájházat mutatta be a házigazda a vendégeknek.

 

 

Ismételten köszönetet mondunk a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a kimagasló fejlesztési támogatásért.

 

További tartalmak

 
 
FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 14.
Telefonszám: +36 37 376 437
Google belépés